Declaratia de la Cambridge


Alliance of Confessing Evangelicals

Va recomad si urmatorul video despre inceputurile miscarii:

Aliiance\’s Intro Video

20 aprilie 1996

Bisericile evanghelice din ziua de azi sunt mult mai dominate de duhul veacului acestuia decât de Duhul lui Cristos. Noi, creștinii evanghelici, ne declarăm pe noi înşine vinovați și dorim să ne pocăim de acest păcat şi să redescoperim credinţa istorică creştină.

În cursul istoriei, cuvintele se schimbă. În ziua de azi, acest lucru s-a întâmplat cuvântului «evanghelic». În trecut el a slujit ca o legătură a unităţii între o largă diversitate de tradiţii bisericeşti. Evanghelismul istoric a fost confesionalist. A îmbrăţişat adevărurile esenţiale ale creştinismului și anume cele ce au fost definite de marile concilii ecumenice ale bisericii. Pe deasupra, evanghelicii au împartăşit de asemenea o moştenire comună în «solele» Reformei Protestante aparținând secolului şaisprezece.

Astăzi lumina Reformei a fost slăbită în mod semnificativ. Consecinţa este că acest cuvânt, «evanghelic», a devenit atât de inclusiv încât şi-a pierdut înţelesul. Avem de-a face cu o pierdere primejdioasă a unităţii care s-a format de-a lungul secolelor. Din cauza acestei crize şi din cauza dragostei noastre pentru Cristos, evanghelia şi Biserica Sa, ne străduim să afirmăm o nouă dedicare pentru adevărurile centrale ale Refomei si evanghelismului istoric. Aceste adevăruri le declarăm nu datorită rolului lor în tradiţia noastră, ci pentru că credem că sunt centrale Bibliei.

Sola Scriptura: Eroziunea autorităţii

Doar Scriptura este regula inerantă a vieţii bisericii, dar biserica evanghelică de azi a separat Scriptura de funcţia sa autoritativă. În practică, biserica este ghidată mult prea des de către cultură. Tehnici terapeutice, strategii de marketing şi ce are mai bun de oferit lumea spectacolului au mult mai multe de spus despre ceea ce biserica doreşte, despre cum funcţionează şi despre ceea ce oferă, decât are Cuvântul lui Dumnezeu. Păstorii au neglijat supravegherea îndreptăţită asupra închinării, inclusiv asupra conţinutului doctrinal al muzicii. În timp ce autoritatea biblică a fost abandonată în practică, în timp ce adevărurile s-au prăbuşit din conştiinţa creştină şi în timp ce doctrinele şi-au pierdut proeminenţa, biserica a fost în mod progresiv golită de integritate, autoritate morală şi direcţie.

Mai degrabă decât să adaptăm credinţa creştină astfel încât să satisfacă nevoile consumatorilor, trebuie să proclamăm legea ca fiind singura măsură a adevăratei dreptăți şi evanghelia ca singurul anunţ al adevărului mântuitor. Adevărul biblic este indispensabil înţelegerii, îngrijirii şi disciplinării bisericii.

Scriptura trebuie să ne ducă dincolo de nevoile percepute, către adevăratele noastre nevoi şi să ne elibereze din a ne vedea pe noi înşine prin imaginile seducătoare, clişeele, promisiunile şi priorităţile culturii de masă. Doar în lumina adevărului lui Dumnezeu putem să ne înţelegem pe noi corect şi să vedem grija lui Dumnezeu pentru nevoile noastre. Biblia, deci, trebuie să fie învăţată şi predicată in biserică. În biserică trebuie să existe o predicare expozitivă a Bibliei și învățăturilor ei şi nu exprimarea opiniilor predicatorilor sau a ideilor veacului. Trebuie să ne hotărâm pentru nimic mai puţin decât ceea ce Dumnezeu ne-a dat.

Lucrarea Duhului Sfânt în experienţa personală nu poate fi separată de Scriptură. Duhul nu vorbeşte pe căi independente de Scriptură. Aparte de Scriptură nu am fi cunoscut niciodată harul lui Dumnezeu în Cristos. Cuvântul biblic, mai degrabă decât experienţa spirituală, este testul adevărului.

Teza întâi: Sola Scriptura

Reafirmăm Scriptura inerantă ca fiind singura sursă de revelaţie divină scrisă, singura care poate obliga conştiinţa. Biblia singură învaţă tot ceea ce este necesar pentru mântuirea din păcat şi este standardul prin care tot comportamentul creştin trebuie măsurat. Negăm orice crez, conciliu sau individ care ar putea să oblige conştiinţa unui creştin, că Duhul Sfânt vorbeşte independent sau contrar faţă de ceea ce este stabilit în Biblie sau că experienţa spirituală personală poate fi vreodată un mijloc de revelaţie.

Solus Cristus: Erodarea credinţei Cristo-centrice

În timp ce credinţa evanghelică devine tot mai secularizată, interesele sale au fost întunecate de cele ale culturii. Rezultatul este o pierdere a valorilor absolute, individualismul permisiv şi o înlocuire a sfinţirii cu deplinătatea, a pocăinţei cu redresarea, a adevărului cu intuiţia, a credinţei cu simţirea, a providenţei cu întâmplarea, a speranţei răbdătoare cu eliberarea imediată. Cristos si crucea Lui au fost mutaţi din centrul viziunii noastre.

Teza a doua: Solus Cristus

Reafirmăm că mântuirea noastră a fost îndeplinită doar de slujba mijlocitoare a Cristosului istoric. Viaţa Sa fără de păcat şi jertfa Sa substituţionară singure sunt suficiente pentru justificarea şi împăcarea noastră cu Tatăl.

Negăm că evanghelia este predicată dacă slujba substituitivă a lui Cristos nu este declarată şi credinţa în Cristos şi în slujba Sa nu este solicitată.

Sola Gratia : Erodarea Evangheliei

Încrederea nejustificată în abilitatea umană este produsul naturii umane căzute. Această falsă încredere umple acum lumea evanghelică; de la evanghelia stimei de sine la evanghelia bunăstării, de la cei ce au transformat evanghelia într-un produs ce trebuie vândut, iar pe pacătoşi în consumatori care vor să cumpere, la alţii care tratează credinţa creştină ca fiind adevarată doar pentru că funcţionează. Aceasta reduce la tăcere doctrina justificării indiferent de angajamentele oficiale ale bisericilor.

Harul lui Dumnezeu în Cristos nu e numai necesar ci este singura cauză eficientă a mântuirii. Mărturisim ca fiinţele umane sunt născute moarte din punct de vedere spiritual şi sunt incapabile să coopereze cu harul regenerator.

Teza a treia : Sola Gratia

Reafirmăm că în mântuire suntem salvaţi de mânia lui Dumnezeu doar prin har. Este o lucrare supranaturală a Duhului Sfant care ne aduce pe noi la Cristos prin eliberarea din robia păcatului şi ridicarea noastră din moartea spirituală la viaţa spirituală.

Negăm că mântuirea este în vreun sens lucrare umană. Metodele, tehnicile sau strategiile umane prin ele însele nu pot îndeplini această transformare. Credinţa nu este produsă de natura umană neregenerată.

Sola Fide : Erodarea articolului principal

Justificarea este doar prin har, doar prin credinţă şi doar pe baza meritelor Lui Cristos. Acesta este articolul prin care biserica stă în picioare sau cade. Astăzi acest articol este de multe ori ignorat, deformat sau negat de către cărturarii sau pastorii care susţin că sunt evanghelici. Deşi natura umană căzută a dat înapoi de la a recunoaşte nevoia dreptății imputate în Cristos, modernitatea alimentează focul nemulţumirii faţă de Evanghelie. Am lăsat ca această nemulţumire să dicteze natura lucrării şi conţinutului lucrării.

Mulți din mişcarea de creştere bisericească cred ca înţelegerea sociologică a celor de la amvon este la fel de importantă pentru succesul evangheliei cum este adevărul proclamat. Ca un rezultat, convingerile teologice sunt rupte de slujba lucrării. Înclinația către marketing din multe biserici ia locul de frunte pe mai departe, ştergând distincţia dintre Cuvântul biblic şi lume, furând crucii lui Cristos ofensiva şi reducând credinţa creştină la nişte principii şi metode care aduc succes corporaţiilor seculare.

În timp ce teologia crucii poate fi crezută, aceste mişcări o golesc de fapt de însemnătatea ei. Nu există altă evanghelie decât cea a substituţiei lui Cristos în locul nostru, prin care Dumnezeu i-a imputat lui păcatul nostru, iar nouă dreptatea Lui. Pentru că El a purtat judecata noastră, acum noi umblăm în harul Său ca cei care suntem pentru veşnicie iertaţi, acceptaţi şi adoptaţi în calitate de copii ai lui Dumnezeu. Nu există alt fundament pentru acceptarea noastră înaintea lui Dumnezeu în afara lucrării mântuitoare a lui Cristos; nu prin patriotismul, dedicarea bisericească, sau decenţa noastră morală. Evanghelia declară ce a făcut Dumnezeu pentru noi în Cristos. Nu este despre ce trebuie sa facem noi ca să ajungem la Cristos.

Teza a patra : Sola Fide

Reafirmăm că justificarea este doar prin har, doar prin credinţă şi doar prin Cristos. În justificare, dreptatea lui Cristos ne este imputată nouă ca fiind singura satisfacere posibilă a perfectei dreptăţi a lui Dumnezeu.

Negăm că justificarea se sprijineşte pe vreun merit ce poate fi găsit în noi, sau pe baza unei infuzii a dreptății  lui Cristos în noi, sau că o instituţie care susţine că este o biserică dar care neagă „sola fide” poate fi recunoscută ca o biserică legitimă.

Soli Deo Gloria : Erodarea închinării Teo-centrate (Centrată pe Dumnezeu)

Peste tot unde în biserică autoritatea biblică a fost pierdută, Cristos a fost înlocuit, Evanghelia a fost deformată, sau credinţa a fost pervertită, a fost dintr-un motiv: interesele noastre le-au înlocuit pe cele ale lui Dumnezeu şi noi facem lucrarea lui în felul nostru. Pierderea centralităţii lui Dumnezeu în viaţa bisericii de astăzi este comună şi lamentabilă. Această pierdere permite transformarea închinării într-un spectacol, predicării Evangheliei într-un marketing, credinţei într-o tehnică, a fi buni în a ne simţi multumiți de noi înșine şi credincioşiei în a fi de succes. Ca un rezultat, Dumnezeu, Cristos şi Biblia au căpătat o însemnătate mult prea mică pentru noi şi rămân (cu sensul de apasă) mult prea inconsecvent asupra noastră.

Dumnezeu nu există ca să satisfacă ambiţiile, poftele umane, apetitul pentru consum sau interesele noastre spirituale private. Trebuie să ne concentrăm atenţia pe Dumnezeu în închinarea noastră, mai degrabă decât pe satisfacerea nevoilor noastre. Dumnezeu este suveran în închinare. Noi nu suntem. Grija noastră trebuie să fie pentru Împărăţia lui Dumnezeu, nu pentru imperiile, popularitatea sau succesul nostru.

Teza a cincea : Soli Deo Gloria

Reafirmăm că, deoarece mântuirea este de la Dumnezeu şi a fost îndeplinită de Dumnezeu, ea este pentru gloria lui Dumnezeu şi trebuie să Îl glorificăm pe El întotdeauna. Trebuie să ne trăim întreaga noastră viaţă înaintea lui Dumnezeu, sub autoritatea lui Dumnezeu şi doar spre gloria Sa.

Negăm că îl putem glorifica într-un mod potrivit dacă închinarea noastră este confundată cu spectacolul, dacă neglijăm ori Legea, ori Evanghelia din predicarea noastră, sau dacă stimei de sine, împlinirii de sine li se permit să devină alternativele Evangheliei.

Chemare la Pocăinţă şi Reformă

Credincioşia bisericii evanghelice din trecut contrastează puternic cu necredincioşia din prezent. Mai devreme, în secolul 20, bisericile evanghelice au susţinut un remarcabil efort misionar şi au construit multe instituţii religioase care să servească Împărăţiei lui Cristos şi cauzei adevărului. Aceea a fost o vreme când comportamentul creştin şi aşteptările erau în mod pronunţat diferite faţă de cele ale culturii. Astăzi de multe ori nu sunt. Lumea evanghelică îşi pierde azi fidelitatea biblică, zelul misionar şi busola morală.

Ne pocăim de deşertăciunea lumească. Am fost influenţaţi de „evangheliile” culturii noastre seculare, care nu sunt evanghelii. Am slăbit biserica prin lipsa noastră de pocăinţă serioasă, prin orbirea faţă de păcatele din noi pe care le vedem în mod clar în alţii şi eşecul nostru nescuzabil în a spune altora despre lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu facută în Isus Cristos.

De asemenea chemăm înapoi cu seriozitate evanghelicii practicanţi care au greşit şi au deviat de la Cuvântul lui Dumnezeu în problemele discutate în această Declaraţie. Aceasta îi include pe cei ce declară că există speranţă pentru viaţa veşnică aparte de credinţa explicită în Isus Cristos, pe cei care susţin că cei ce resping pe Cristos vor fi mai degrabă anihilaţi decât să îndure dreapta judecată a lui Dumnezeu prin suferinţă eternă, sau cei care susţin că evanghelicii şi Romano-Catolicii sunt una în Isus Cristos chiar dacă doctrina biblica a justificării prin credinţă nu este crezută.

Alianţa Evanghelicilor Mărturisitori cheamă pe toţi Creştinii la lua în considerare implementarea acestei Declaraţii în închinarea, lucrarea, viaţa şi evanghelizarea bisericii. De dragul lui Cristos. Amin.

ACE Council Members:

Dr. John Armstrong

Rev. Alistair Begg

Dr. James M. Boice

Dr. W. Robert Godfrey

Dr. John D. Hannah

Dr. Michael S. Horton

Mrs. Rosemary Jensen

Dr. R. Albert Mohler Jr.

Dr. Robert M. Norris

Dr. R. C. Sproul

Dr. G. Edward Veith

Dr. David Wells

Dr. Luder Whitlock

Dr. J. A. O. Preus, III

tradus de Mihai Corcea

Published in: on Februarie 8, 2010 at 3:50 pm  Comments (3)  

The URI to TrackBack this entry is: https://calvinisti.wordpress.com/2010/02/08/declaratia-de-la-cambridge/trackback/

RSS feed for comments on this post.

3 comentariiLasă un comentariu

 1. Nu sună bine în limba română: Ca şi evanghelici ne declarăm pe noi înşine la pocăinţa de acest păcat şi la redescoperirea credinţei istorice creştine.

  ca cele – ar trebui: precum cele

  Nu trebuie virgulă: Consecinţa este că, cuvântul

  dedicare către adevărurile – trebuie: dedicare față de

  din cauza rolului – trebuie: datorită

  biserica evanghelica – – lipsește semn diacritic

  ce are mai bun de oferit lumea lumii spectacolului – ar trebui reformulat

  decât are Cuvantul lui Dumnezeu – lipsește semn diacritic

  nevoile simţite – ar trebui reformulat

  invăţată – lipsește semn diacritic

  predicată in biserică – lipsește semn diacritic

  Predicile trebuie să fie expoziţii ale Bibliei – (sperăm că nu muzeificate!)

  ale invăţăturii – lipsește semn diacritic

  Lucrarea Duhului Sfânt în experienţa personală nu poate fi desfăcută de Scriptură. – nu e vorba de verbul: a separa?

  căi independente Scripturii – trebuie: căi independente de Scriptură

  ca Duhul Sfânt – lipsește semn diacritic

  vreodata – lipsește semn diacritic

  Viaţa Sa fără de păcat şi jertfa Sa substituţionară singure, sunt suficiente – nu se pune virgulă între subiect și predicat; sau se pune cuvântul “singure” între virgule.

  Această falsă încredere, umple acum, lumea evanghelică – nu se pune virgulă între subiect și predicat; ambele virgule sînt în plus.

  de la evanghelia stimei de sine, la evanghelia bunăstării – virgula este în plus

  trateaza – lipsește semn diacritic

  funcţioneaza – lipse;te semn diacritic

  din cauza lui Cristos – trebuie: datorită lui Cristos

  inapoi – lipsește semn diacritic

  Multi – lipsește semn diacritic

  este la fel de importantă succesului evangheliei – trebuie: importantă pentru succesul

  Orientaţia de marketing – Ar trebui: Tendința de marketing

  Cuvăntul – trebuie: Cuvântul

  decăt – trebuie: decât

  trebuie sa facem – lipsește semn diacritic

  din cauza lui Cristos – trebuie: datorită lui Cristos

  dreptitudinea lui Cristos – ? (ce-i asta? Inventitudine?)

  a perfectei dreptăţi a lui Dumnezeu – nu sună mai bine: a dreptății perfecte a lui Dumnezeu?

  singura posibila satisfacere – lipsește semn diacritic

  indeplinită – lipsește semn diacritic

  sa trăim – lipsește semn diacritic

  contruit – trebuie: construit

  să deservească – trebuie: să servească

  Acea – trebuie: Aceea

  cand – lipsește semn diacritic

  in mod – lipsește semn diacritic

  Mărtrisitori – trebuie: Mărturisitori

  cheama – lipsește semn diacritic

  a da considerare – ar trebui: a da atenție, a acorda atenție

  • Draga Alin, iti multumesc mult de ajutorul dat. A fost mult mai usor sa corectam articolul cu ajutorul tau. Au mai fost cateva greseli care ti-au scapat, dar in rest a fost de mare ajutor. Am o rugaminte la tine: Acum lucrez la traducerea Afirmation and Denials si as vrea daca esti dispus sa ti-o trimit in mail inainte sa o public si sa imi dai la fel sugesti ce sa schimb, sau cum ar suna mai bine. Eu nu sunt un traducator profesionist, dar am pe inima sa traduc materialele astea si daca ai putea da o mana de ajutor as fi recunoscator.
   Pana ne mai auzit vrea sa te asigur ca ma rog pt tine si mi-as dori sa ne cunoastem, cred ca am avea ce sa invatam unul de la altul.
   Cu drag si respect, Madalin

 2. Email: alinpm@yahoo.com
  ID Messenger: alinpm
  Mobil: 0722-205367


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: